logo com pl

PRODUCENT NACZEP BODEX

ul. Tenusa 1
97-420 Szczerców

tel:  +48 44 631 82 81
fax: +48 44 631 90 64
kom: +48 601 094 104
kom: +48 887 921 234

Producent naczep BODEX

Zawiadomienie o braku wyboru - symulator spawalniczy

 

     

Szczerców, dnia 06.12.2016 r.

Dot. Zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Dostawa symulatora spawalniczego (Znak: ZO.5.2016)

BODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający) zawiadamia o niedokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa symulatora spawalniczego(znak ZO.5.2016).

W przedmiotowym postępowaniu złożono wyłącznie jedną ofertę, która podlega odrzuceniu na podstawie pkt 8.2.1. Rozdziału 3 zapytania ofertowego (jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego).

W postępowaniu złożono jedną ofertę, która nie została oceniona:

Numer  oferty Nazwa i Adres Wykonawcy

Kryterium nr 1

Cena oferty

-60%

Kryterium nr 2

(okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia)

-40 %

Razem

1

„LINCOLN” Sp j.S. Kędziora, K. Słomka,

ul. Szpaków 6B

41-200 Sosnowiec

Nie dotyczy
– oferta odrzucona

PDF - Zawiadomienie o braku wyboru- symulator spawalniczy

SERWIS

Gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek zmierzasz, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

tel.: +48 44 631 82 81

Naprawy

- sprzedaż części
- remonty


tel.: +48 609 05 1234

Sprzedaż pojazdów używanych

 tel.: +48 887 921 234