logo com pl

PRODUCENT NACZEP BODEX

ul. Tenusa 1
97-420 Szczerców

tel:  +48 44 631 82 81
fax: +48 44 631 90 64
kom: +48 601 094 104
kom: +48 887 921 234

Producent naczep BODEX

Unieważnienie Zapytania ofertowego 5_1_3.2.2.POIR_2016

Wrocław, dn. 30.08.2016

 

 

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5.1/3.2.2.POIR/2016 z dn. 26.08.2016

na dostawę frezarki

Dotyczy: zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności nr 5.1/3.2.2.POIR/2016z dnia 26.08.2016, w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku” współfinansowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zamawiający:  Bodex Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Racławicka 13, w związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjna technologia produkcji nowej zoptymalizowanej konstrukcji naczepy do wielowariantowego załadunku” informuje, że unieważnia procedurę zapytania ofertowego nr 5.1/3.2.2.POIR/2016 ogłoszoną w dniu 26.08.2016.

Zgodnie z częścią XI pkt 1 niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w dostawę zostanie zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5.1/3.2.2.POIR/2016 z dn. 26.08.2016 - WERSJA PDF

SERWIS

Gdziekolwiek jesteś, dokądkolwiek zmierzasz, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

tel.: +48 44 631 82 81

Naprawy

- sprzedaż części
- remonty


tel.: +48 609 05 1234

Sprzedaż pojazdów używanych

 tel.: +48 887 921 234